1

Iva

News Discuss 
تست بیش فعالی در بزرگسالان در این مرحله دیگر آزمون در صورت خطای فرد مورد آزمایش پیامی به ایشان نمی دهد و فرد باید در انجام آزمون دقت نماید. برای این افراد ساکت ماندن رفتاری غیر قابل تحمل است ، غالبا زیاد صحبت می کنند و حتی اگر کسی در https://salamateravan2020.blog.ir/1400/07/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story